Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Şekil [1]
Dil [4]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [20]
Süre [6]
Süreli / Yıl [20]
Süreli / Sayı [19]
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı : örnekleme sonuçları

1970
Süreli / Yıl1970
Süreli / Tarih25 Ekim
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Ulaştırma istatistikleri

1967-1969
Süreli / Yıl1967-1969
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Beynelmilel hakem semineri anket sonuçları

1972
Süreli / Yıl1972
Süreli / TarihAğustos
Süreli / Sayı12
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]