Bulunduğu Kütüphane/ler [2]
Alt Tür [3]
Şekil [2]
Dil [15]
Koleksiyon [1]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [19]
Süre [12]
Süreli / Yıl [19]
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı /L’Osmanlı

1884 1301 1299
Süreli / Yıl1884 1301 1299
Süreli / TarihŞubat Rebiülahir Şubat 26 28 14
Süreli / Sayı5
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı /L’Osmanlı

1880 1297 1296
Süreli / Yıl1880 1297 1296
Süreli / TarihAğustos Ramazan Temmuz 12 6 31
Süreli / Sayı5
Süreli Sayı [Dergi]

Muharrir

1293
Süreli / Yıl1293
Süreli / Sayı5
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1873
Süreli / Yıl1873
Süreli / Tarih13 Decembre
Süreli / Sayı5
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1876
Süreli / Yıl1876
Süreli / Tarih9 Decembre
Süreli / Sayı5
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1886
Süreli / Yıl1886
Süreli / Tarih7 Novembre
Süreli / Sayı5
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1887
Süreli / Yıl1887
Süreli / Tarih6 Novembre
Süreli / Sayı5
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
00189286

IEEE transactions on automatic control

1995
Süreli / Yıl1995
Süreli / TarihMay
Süreli / Sayı5
Süreli Sayı [Dergi]
0740817X

IIE transactions : operations engineering

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / TarihMay
Süreli / Sayı5
Süreli Sayı [Dergi]
00906778

IEEE transactions on communications

1996
Süreli / Yıl1996
Süreli / TarihMay
Süreli / Sayı5
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
00906778

IEEE transactions on communications

1997
Süreli / Yıl1997
Süreli / TarihMay
Süreli / Sayı5
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
00906778

IEEE transactions on communications

2001
Süreli / Yıl2001
Süreli / TarihMay
Süreli / Sayı5
Süreli / Cilt5