Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Alt Tür [3]
Şekil [2]
Dil [17]
Koleksiyon [2]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [19]
Süre [12]
Süreli / Yıl [19]
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı /L’Osmanlı

1884 1301 1299
Süreli / Yıl1884 1301 1299
Süreli / TarihŞubat Rebiülahir Şubat 27 29 15
Süreli / Sayı6
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı /L’Osmanlı

1880 1297 1296
Süreli / Yıl1880 1297 1296
Süreli / TarihAğustos Ramazan Ağustos 16 10 4
Süreli / Sayı6
Süreli Sayı [Dergi]

Muharrir

1294
Süreli / Yıl1294
Süreli / Sayı6
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1873
Süreli / Yıl1873
Süreli / Tarih20 Decembre
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1876
Süreli / Yıl1876
Süreli / Tarih16 Decembre
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1886
Süreli / Yıl1886
Süreli / Tarih14 Novembre
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1887
Süreli / Yıl1887
Süreli / Tarih13 Novembre
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
00906778

IEEE transactions on communications

1996
Süreli / Yıl1996
Süreli / TarihJune
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
00906778

IEEE transactions on communications

1997
Süreli / Yıl1997
Süreli / TarihJune
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]
00906778

IEEE transactions on communications

2001
Süreli / Yıl2001
Süreli / TarihJune
Süreli / Sayı6
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
0740817X

IIE transactions : quality and reliability engineering

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / TarihJune
Süreli / Sayı6
Süreli Sayı [Dergi]
00029610

The American journal of surgery

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / TarihJune
Süreli / Sayı6