Bulunduğu Kütüphane/ler [2]
Alt Tür [3]
Şekil [2]
Dil [16]
Koleksiyon [1]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [19]
Süre [12]
Süreli / Yıl [19]
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı /L’Osmanlı

1884 1301 1299
Süreli / Yıl1884 1301 1299
Süreli / TarihŞubat Cemaziyelevvel Şubat 29 2 17
Süreli / Sayı8
Süreli Sayı [Gazete]

Osmanlı /L’Osmanlı

1880 1297 1296
Süreli / Yıl1880 1297 1296
Süreli / TarihAğustos Ramazan Ağustos 23 17 11
Süreli / Sayı8
Süreli Sayı [Dergi]

Muharrir

1295
Süreli / Yıl1295
Süreli / Sayı8
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1874
Süreli / Yıl1874
Süreli / Tarih3 Janiver
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1876
Süreli / Yıl1876
Süreli / Tarih30 Decembre
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt3
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1886
Süreli / Yıl1886
Süreli / Tarih28 Novembre
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt6
Süreli Sayı [Dergi]

L'Illustration Européenne

1887
Süreli / Yıl1887
Süreli / Tarih27 Novembre
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
00906778

IEEE transactions on communications

1996
Süreli / Yıl1996
Süreli / TarihAugust
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
00906778

IEEE transactions on communications

2005
Süreli / Yıl2005
Süreli / TarihAugust
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt7
Süreli Sayı [Dergi]
0740817X

IIE transactions : quality and reliability engineering

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / TarihAugust
Süreli / Sayı8
Süreli Sayı [Dergi]
00189480

IEEE transactions on microwave theory and techniques

1995
Süreli / Yıl1995
Süreli / TarihAugust
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
00405175

Textile research journal

1994
Süreli / Yıl1994
Süreli / TarihAugust
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt1