Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Halk için : Fatih Halkevi

1. Sene 1948
Süreli / Yıl1. Sene 1948
Süreli / TarihKasım
Süreli / Sayı1