Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Alt Tür [1]
Dil [3]
Koleksiyon [4]
Yayın Tarihi [31]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yazar [87]
Yayınlayan [3]
Yazma
Yazma
Yazma

Kara cümle / Bahâeddin Muhammed b. Hüseyin el-Âmilî

el-Âmilî, Bahâeddin Muhammed b. Hüseyin
Yazma

Teshil el-mikat / Mustafa b. Ali muvakkıt (ö. 956 H.'den sonra)

Mustafa b. Ali muvakkıt (ö. 956 H.'den sonra)
Yazma
Yazma
Yazma
Yazma

Teshilü’l-mikat / Mustafa b. Ali el-Muvakkıt “Müneccimbaşı Mustafa Çelebi” (ö. 979 H.)

Mustafa b. Ali el-Muvakkıt “Müneccimbaşı Mustafa Çelebi” (ö. 979 H.)
Yazma
Yazma

Ruzname / Muslihuddin Mustafa b. Ahmed es-Sadri el-Konevi (ö. 896 H.) Şeyh Vefa

Şeyh Vefa, Muslihuddin Mustafa b. Ahmed es-Sadri el-Konevi (ö. 896 H.)
Yazma
Yazma

Tarif el-irtifa / Ahmed b. Hacı İsmail b. Hacı Ali Cevdet Paşa

Cevdet Paşa, Ahmed b. Hacı İsmail b. Hacı Ali
[t.y.]