Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Biçim [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Wiener illustrierte

1943,1944
Süreli / Yıl1943,1944
Süreli / Sayı7,8,12,21,37,43,44,9
Süreli / Cilt2