Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Biçim [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dergisi

2000
Süreli / Yıl2000
Süreli / TarihMart
Süreli / Sayı22