Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]
13026739

Doğuş Üniversitesi dergisi [Doğuş University journal]

2007
Süreli / Yıl2007
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt7