Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]
13054678

Taşpınar : yerel tarih ve kültür dergisi

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / AyNisan-Aralık
Süreli / Sayı11-13
Süreli / Cilt1