Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Yücel : aylık sanat ve fikir mecmuası

1936-1937
Süreli / Yıl1936-1937
Süreli / Sayı16-22,27
Süreli / Cilt2