Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Yücel : aylık sanat ve fikir mecmuası

1941-1944
Süreli / Yıl1941-1944
Süreli / Sayı72,79-81,83-96,98-100
Süreli / Cilt6