Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Yücel : aylık sanat ve fikir mecmuası

1937-1938
Süreli / Yıl1937-1938
Süreli / Sayı34,36-37,40-45
Süreli / Cilt3