Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Yücel : aylık sanat ve fikir mecmuası

1938-1940
Süreli / Yıl1938-1940
Süreli / Sayı49-51,54-60
Süreli / Cilt4