Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Anıt : tarih, folklor ve arkeoloji dergisi

1950
Süreli / Yıl1950
Süreli / Sayı12,15-19
Süreli / Cilt2