Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

İstanbul Üniversitesi tecrübi psikoloji çalışmaları [Tecrübi psikoloji çalışmaları]

1961,1968-1970
Süreli / Yıl1961,1968-1970
Süreli / Sayı3,6-8
Süreli / Cilt3