Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]
13191616

Islamıc economic studies

1996-1998
Süreli / Yıl1996-1998
Süreli / Sayı1-2,2,1-2
Süreli / Cilt2