Tür [2]
Alt Tür [3]
Şekil [2]
Dil [18]
Yayın Tarihi [414]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [293]
Süre [12]
Süreli / Yıl [381]
Süreli Sayı [Dergi]
13006665

Sanat yazıları

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / TarihGüz
Süreli / Sayı19
Süreli Sayı [Dergi]
13002880

Cogito : üç aylık düşünce dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / TarihYaz
Süreli / Sayı19
Süreli / Cilt17
Süreli Sayı [Dergi]

Cadernos do CHDD = CHDD not defterleri

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı19
e-Süreli Sayı [Gazete]

Tarîk

1919 1337 1335
Süreli / Yıl1919 1337 1335
Süreli / TarihAğustos Zilkade Ağustos 8 11 8
Süreli / Sayı19
e-Süreli Sayı [Dergi]

Tasavvuf

1329 1327
Süreli / Yıl1329 1327
Süreli / TarihReceb Temmuz 30 14
Süreli / Sayı19
e-Süreli Sayı [Gazete]

Temâşâ

1920 1336
Süreli / Yıl1920 1336
Süreli / TarihŞubat Şubat 1 1
Süreli / Sayı19
e-Süreli Sayı [Gazete]

Terakkî

1868 1285
Süreli / Yıl1868 1285
Süreli / TarihHaziran Safer 5 26
Süreli / Sayı19
e-Süreli Sayı [Gazete]

Teavün-i Aklâm

1305 1303
Süreli / Yıl1305 1303
Süreli / TarihMuharrem Eylül 1 7
Süreli / Sayı19
e-Süreli Sayı [Dergi]
e-Süreli Sayı [Dergi]
e-Süreli Sayı [Gazete]

Teavün-i Aklâm

1302
Süreli / Yıl1302
Süreli / TarihTeşrinisani 6
Süreli / Sayı19
e-Süreli Sayı [Gazete]

Terakkî

1868 1285 1284
Süreli / Yıl1868 1285 1284
Süreli / TarihKanunievvel Şaban Kanunievvel 13 28 1
Süreli / Sayı19