Bulunduğu Kütüphane/ler [11]
Tür [2]
Alt Tür [6]
Dil [13]
Sanal Bölüm [1]
Bölüm [1]
Yazar [351]
Konu [12]
Yayınlayan [320]
Süre [6]
Süreli / Yıl [8]
Süreli / Sayı [31]
Kitap
Kitap [Araştırma]
Kitap [Sosyoloji]
Kitap
Kitap
Kitap [Sosyoloji]
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap