Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [4]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Süre [3]
Süreli / Yıl [5]
Süreli / Sayı [6]
Süreli Sayı [Dergi]

Tarih dergisi

1961
Süreli / Yıl1961
Süreli / Sayı16
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
13033123

Osmanlı bilimi araştırmaları [Studıes ın Ottoman Science]

2010
Süreli / Yıl2010
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
13033123

Osmanlı bilimi araştırmaları [Studıes ın Ottoman Science]

2011
Süreli / Yıl2011
Süreli / Sayı2
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
10151818

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih dergisi

1962-1963
Süreli / Yıl1962-1963
Süreli / Sayı17-18
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
19861993

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı dergisi

1960
Süreli / Yıl1960
Süreli / Sayıeylül
Süreli / Cilt12