Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [5]
Ortam [1]
Süre [5]
Süreli / Yıl [7]
Süreli / Sayı [4]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Sayı61-80.sayıların fihristi
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Tarih4 Ağustos-22 Eylül
Süreli / Sayı61-80
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Encümenler ruznamesi

1939
Süreli / Yıl1939
Süreli / TarihNisan
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. yıllık

1939
Süreli / Yıl1939
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih8 Şubat- 15 Şubat
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1953
Süreli / Yıl1953
Süreli / Tarih23 Mart -30 Nisan
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1958
Süreli / Yıl1958
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.kavanin mecmuası

1932-1933
Süreli / Yıl1932-1933
Süreli / Sayı12
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.nin müzakeratını havi zabıt ceridelerine ait umumi fihrist

1938
Süreli / Yıl1938
Süreli / Sayı3
Süreli / Cilt12