Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [6]
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

17. Sene 1319
Süreli / Yıl17. Sene 1319
Süreli / Tarih01 Muharrem
Süreli / Sayı234
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

17. Sene 1319
Süreli / Yıl17. Sene 1319
Süreli / Tarih15 Rebiülevvel
Süreli / Sayı235
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

17. Sene 1319
Süreli / Yıl17. Sene 1319
Süreli / Tarih01 Cemaziyel Ahir
Süreli / Sayı244
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

17. Sene 1319
Süreli / Yıl17. Sene 1319
Süreli / Tarih15 Cemaziyel Ahir
Süreli / Sayı245
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

17. Sene 1319
Süreli / Yıl17. Sene 1319
Süreli / Tarih01 Şaban
Süreli / Sayı248
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

17. Sene 1319
Süreli / Yıl17. Sene 1319
Süreli / Tarih15 Recep
Süreli / Sayı247
Süreli / Cilt12