: 12 Dil: Osmanlıca Bulunan: 208 Adet 0.006 sn
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [2]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [20]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [19]
Süre [8]
Süreli / Yıl [20]
Süreli / Sayı [19]
Süreli Sayı [Dergi]

Adliye ceridesi [Ceride-i Adliye = Adalet Dergisi]

1928
Süreli / Yıl1928
Süreli / Sayı73-84
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Gazete]

Hakimiyet-i milliye [Ulus]

1926
Süreli / Yıl1926
Süreli / TarihOcak- 21 Haziran
Süreli / Sayı1620-1781
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Servet-i fünun

1312
Süreli / Yıl1312
Süreli / Tarih29Ağustos-20Şubat
Süreli / Sayı287-312
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Sayı61-80.sayıların fihristi
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Dergi]

Servet-i fünun

1928-1929
Süreli / Yıl1928-1929
Süreli / Tarih6 Kanun-i evvel-30 Mayıs
Süreli / Sayı1686-1711
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Gazete]

İstanbul Vilayet gazetesi [Vilayet gazetesi]

1930
Süreli / Yıl1930
Süreli / Tarih08 Teşrinisani
Süreli / Sayı2391
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Gazete]

İstanbul Vilayet gazetesi [Vilayet gazetesi]

1930
Süreli / Yıl1930
Süreli / Tarih09 Teşrinisani
Süreli / Sayı2392
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Gazete]

İstanbul Vilayet gazetesi [Vilayet gazetesi]

1930
Süreli / Yıl1930
Süreli / Tarih10 Teşrinisani
Süreli / Sayı2393
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Gazete]

İstanbul Vilayet gazetesi [Vilayet gazetesi]

1930
Süreli / Yıl1930
Süreli / Tarih11 Teşrinisani
Süreli / Sayı2394
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Gazete]

İstanbul Vilayet gazetesi [Vilayet gazetesi]

1930
Süreli / Yıl1930
Süreli / Tarih13 Teşrinisani
Süreli / Sayı2396
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı [Gazete]

İstanbul Vilayet gazetesi [Vilayet gazetesi]

1930
Süreli / Yıl1930
Süreli / Tarih15 Teşrinisani
Süreli / Sayı2397
Süreli / Cilt12