Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]
13035010

Hacettepe journal of mathematics and statistics

2014
Süreli / Yıl2014
Süreli / Sayı43/1-3
Süreli / Cilt14