: 14 Süre: Belirsiz Bulunan: 5 Adet 0.094 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı : kati ve mufassal neticeler

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / Tarih20 Ekim
Süreli / Sayı23
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Meclisi meb'usan zabıt ceridesi [T.M.M.B. Zabıt Ceridesi]

1336
Süreli / Yıl1336
Süreli / Sayı1-18
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.kavanin mecmuası

1934
Süreli / Yıl1934
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.nin müzakeratını havi zabıt ceridelerine ait umumi fihrist

1935-1939
Süreli / Yıl1935-1939
Süreli / Sayı-
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]