Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [5]
Ortam [1]
Süre [5]
Süreli / Yıl [7]
Süreli / Sayı [4]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Sayı101-120.sayıların fihristi
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Tarih31 Ekim-1 Aralık
Süreli / Sayı102-120
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. yıllık

1940
Süreli / Yıl1940
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih21 Şubat-22 Mart
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1953
Süreli / Yıl1953
Süreli / Tarih01- 10 Temmuz
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1958
Süreli / Yıl1958
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.kavanin mecmuası

1934
Süreli / Yıl1934
Süreli / Sayı14
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.nin müzakeratını havi zabıt ceridelerine ait umumi fihrist

1935-1939
Süreli / Yıl1935-1939
Süreli / Sayı-
Süreli / Cilt14