Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Süreli / Yıl [3]
Süreli / Sayı [13]
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

17. Sene 1320
Süreli / Yıl17. Sene 1320
Süreli / Tarih01 Muharrem
Süreli / Sayı258
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih15 Sefer
Süreli / Sayı261
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih01 CemaziyelEvvel
Süreli / Sayı266
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih15 Cemaziyel Evvel
Süreli / Sayı267
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih15 Recep
Süreli / Sayı271
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih15 Muharrem
Süreli / Sayı259
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih01 Rebiül Evvel
Süreli / Sayı262
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih01 Şaban
Süreli / Sayı272
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih15 Şaban
Süreli / Sayı273
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

15. Sene 1320
Süreli / Yıl15. Sene 1320
Süreli / Tarih15 Ramazan
Süreli / Sayı275
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih01 Şevval
Süreli / Sayı276
Süreli / Cilt14
Süreli Sayı [Dergi]

Umur-u nafıa ve ziraat mecmuası

18. Sene 1320
Süreli / Yıl18. Sene 1320
Süreli / Tarih15 Şevval
Süreli / Sayı277
Süreli / Cilt14