Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Yayın Tarihi [2]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [2]
Süreli / Yıl [2]
Süreli Sayı [Dergi]

Varlık yıllığı

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

İstanbul festivali [Uluslararası İstanbul festivali]

1993
Süreli / Yıl1993
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt20