: 20 Süre: Düzensiz Bulunan: 13 Adet 0.006 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1998
Süreli / Yıl1998
Süreli / Sayı27
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1988
Süreli / Yıl1988
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı22
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

1991
Süreli / Yıl1991
Süreli / Sayı22
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih17 Temmuz-4 Eylül
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1954
Süreli / Yıl1954
Süreli / Tarih04- 09 Mart
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
19861993

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı dergisi

1973
Süreli / Yıl1973
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı21
Süreli / Cilt20