Tür [1]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [2]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [2]
Süreli / Yıl [2]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.kavanin mecmuası

1939
Süreli / Yıl1939
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

Meclisi meb'usan zabıt ceridesi [T.M.M.B. Zabıt Ceridesi]

1336
Süreli / Yıl1336
Süreli / Sayı121-140
Süreli / Cilt20