Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [4]
Ortam [1]
Süre [4]
Süreli / Yıl [5]
Süreli / Sayı [3]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / Tarih9 Mayıs-22Haziran
Süreli / Sayı41-60
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / TarihMayıs- Haziran
Süreli / Sayı41-59
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Tarih17 Temmuz-4 Eylül
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1954
Süreli / Yıl1954
Süreli / Tarih04- 09 Mart
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1959
Süreli / Yıl1959
Süreli / Cilt20
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.kavanin mecmuası

1939
Süreli / Yıl1939
Süreli / Sayı20
Süreli / Cilt20