Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi

1965
Süreli / Yıl1965
Süreli / Sayı1-2
Süreli / Cilt24