Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Türkiye bibliyografyası [Bibliyografya ]

1958
Süreli / Yıl1958
Süreli / Sayı1-4
Süreli / Cilt24