Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [2]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

Adliye ceridesi [Adalet dergisi]

1958
Süreli / Yıl1958
Süreli / Sayı1-12
Süreli / Cilt24
Süreli Sayı [Dergi]
13017608

Bütün Dünya : aylık genel kültür dergisi

1958
Süreli / Yıl1958
Süreli / Sayı120-122
Süreli / Cilt24