Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [3]
Ortam [1]
Süre [3]
Süreli / Yıl [4]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / Tarih18 Ekim-18 Kasım
Süreli / Sayı121-140
Süreli / Cilt24
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / TarihEkim- Kasım
Süreli / Sayı121-140
Süreli / Cilt24
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1963-1964
Süreli / Yıl1963-1964
Süreli / Tarih25 Aralık-10 Ocak
Süreli / Sayı24
Süreli / Cilt24
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1955
Süreli / Yıl1955
Süreli / Tarih02 -22 Şubat
Süreli / Cilt24
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / Sayı24
Süreli / Cilt24
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1960
Süreli / Yıl1960
Süreli / Cilt24