Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Biçim [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Türk Tıp Cemiyeti mecmuası

1958
Süreli / Yıl1958
Süreli / Sayı2-5
Süreli / Cilt26