Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [3]
Ortam [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [4]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1338-1339
Süreli / Yıl1338-1339
Süreli / Tarih23 Aralık-25Ocak
Süreli / Sayı161-180
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1964
Süreli / Yıl1964
Süreli / Tarih28 Ocak-13 Şubat
Süreli / Sayı26
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1955
Süreli / Yıl1955
Süreli / Tarih21 Mart -29 Nisan
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1338-1339
Süreli / Yıl1338-1339
Süreli / Sayı26
Süreli / Cilt26
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1960
Süreli / Yıl1960
Süreli / Cilt26