: 29 Süre: Düzensiz Bulunan: 12 Adet 0.005 sn
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1980
Süreli / Yıl1980
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]
19861993

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı dergisi

2007
Süreli / Yıl2007
Süreli / Sayı36-37
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]
05645050

Türk dili belleten [Türk dili araştırmaları yıllığı belleten]

1987
Süreli / Yıl1987
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [İstatistik]

Hanehalkı işgücü anketi sonuçları

1996
Süreli / Yıl1996
Süreli / TarihNisan-Ekim
Süreli / Sayı4-10
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [İstatistik]

Genel nüfus sayımı

1935
Süreli / Yıl1935
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı32
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1964
Süreli / Yıl1964
Süreli / Tarih26 Mart-16 Nisan
Süreli / Sayı29
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1955
Süreli / Yıl1955
Süreli / Tarih01 Kasım -20 Aralık
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [İstatistik]
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

2008
Süreli / Yıl2008
Süreli / Sayı31
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]
10117474

Vakıflar dergisi

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / TarihAralık
Süreli / Sayı38
Süreli / Cilt29