Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [2]
Yayın Tarihi [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [2]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

Adliye ceridesi [Ceride-i Adliye = Adalet Dergisi]

1944
Süreli / Yıl1944
Süreli / TarihEylül-01 Birincikanun
Süreli / Sayı7-12
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]

Adliye ceridesi [Adalet dergisi]

1963
Süreli / Yıl1963
Süreli / Sayı1-12
Süreli / Cilt29