Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [3]
Ortam [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [4]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1339
Süreli / Yıl1339
Süreli / Tarih9 Nisan-16 Nisan
Süreli / Sayı21-26
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1964
Süreli / Yıl1964
Süreli / Tarih26 Mart-16 Nisan
Süreli / Sayı29
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1955
Süreli / Yıl1955
Süreli / Tarih01 Kasım -20 Aralık
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1339
Süreli / Yıl1339
Süreli / Sayı29
Süreli / Cilt29
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1961
Süreli / Yıl1961
Süreli / Cilt29