Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [2]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]

Servet-i fünun

1324-1325
Süreli / Yıl1324-1325
Süreli / Tarih30 Cemaziyelevvel 1346 / 25 Kasım 1927
Süreli / Sayı911-936
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Dergi]

Servet-i fünun

1325
Süreli / Yıl1325
Süreli / Sayı937-962
Süreli / Cilt36