Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [2]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]
00414255

Belleten

1976
Süreli / Yıl1976
Süreli / Sayı157-158
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Dergi]
00414255

Belleten

1959
Süreli / Yıl1959
Süreli / Sayı92
Süreli / Cilt36