: 36 Dil: Osmanlıca Bulunan: 14 Adet 0.005 sn
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [2]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [10]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [12]
Süre [5]
Süreli / Yıl [14]
Süreli / Sayı [13]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]

Servet-i fünun

1324-1325
Süreli / Yıl1324-1325
Süreli / Tarih30 Cemaziyelevvel 1346 / 25 Kasım 1927
Süreli / Sayı911-936
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Dergi]

Adliye ceridesi [Ceride-i Adliye = Adalet Dergisi]

1948
Süreli / Yıl1948
Süreli / TarihOcak-Haziran
Süreli / Sayı1-6
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Dergi]

Servet-i fünun

1325
Süreli / Yıl1325
Süreli / Sayı937-962
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Dergi]

Servet-i fünun [Resimli uyanış]

1341
Süreli / Yıl1341
Süreli / Sayı16-41(1490-1515)
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Dergi]

İstanbul Barosu mecmuası [İstanbul Barosu dergisi]

1962
Süreli / Yıl1962
Süreli / TarihOcak-Aralık
Süreli / Sayı1-12
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Gazete]

Tanin

1925
Süreli / Yıl1925
Süreli / Sayı798-831,833-903
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Gazete]

Sabah

1326
Süreli / Yıl1326
Süreli / TarihMart-Ağustos
Süreli / Sayı7356-7537
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Dergi]

Meclisi meb'usan zabıt ceridesi [T.M.M.B. Zabıt Ceridesi]

1338
Süreli / Yıl1338
Süreli / Sayı101-120
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Gazete]

Tercüman-i hakikat

1318
Süreli / Yıl1318
Süreli / TarihMart-Haziran
Süreli / Sayı7503-7621 (2303-2421)
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Gazete]

İkdam

1919
Süreli / Yıl1919
Süreli / Sayı8096-8220
Süreli / Cilt36
Süreli Sayı [Dergi]

Darülfünun Fen Fakültesi mecmuası [İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi mecmuası]

1957
Süreli / Yıl1957
Süreli / TarihEkim
Süreli / Sayı4
Süreli / Cilt36