Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [2]
Süreli / Sayı [2]
Süreli Sayı [Dergi]
00414255

Belleten

1976
Süreli / Yıl1976
Süreli / Sayı159-160
Süreli / Cilt37
Süreli Sayı [Dergi]
00414255

Belleten

1960
Süreli / Yıl1960
Süreli / Sayı93
Süreli / Cilt37