Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Dil [1]
Yayın Tarihi [1]
Ortam [1]
Süre [2]
Süreli / Yıl [2]
Süreli / Sayı [1]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1956
Süreli / Yıl1956
Süreli / Tarih01-30 Kasım
Süreli / Cilt37
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1932
Süreli / Yıl1932
Süreli / Sayı8
Süreli / Cilt37