Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Poliklinik : aylık tıp mecmuası

1942-1943
Süreli / Yıl1942-1943
Süreli / Sayı109-120
Süreli / Cilt9