Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Bölüm [1]
Oda [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Yıldız : onbeş günde bir çıkar, güzellik, sinema, sanat rövüsü

1943-1944
Süreli / Yıl1943-1944
Süreli / Tarih15 Ağustos-Şubat
Süreli / Sayı109-120
Süreli / Cilt9