Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]

Karikatür

1939-1940
Süreli / Yıl1939-1940
Süreli / Sayı209-234
Süreli / Cilt9