Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Tür [1]
Alt Tür [1]
Şekil [1]
Bölüm [1]
Ortam [1]
Yayınlayan [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli Sayı [Dergi]
13007025

Toplumsal tarih : aylık tarih dergisi [Toplumsal tarih : aylık dergi]

1998
Süreli / Yıl1998
Süreli / Sayı49-54
Süreli / Cilt9