Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Sayı1-20.sayıların fihristi
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / TarihMart-13 Nisan
Süreli / Sayı1-20
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Encümenler ruznamesi

1936
Süreli / Yıl1936
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. yıllık

1936
Süreli / Yıl1936
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

Millet Meclisi tutanak dergisi

1962
Süreli / Yıl1962
Süreli / Tarih1 Kasım-7 Aralık
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. tutanak dergisi [Cumhuriyet Senatosu tutanakları]

1952
Süreli / Yıl1952
Süreli / Tarih01 -20 Aralık
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi [TBMM Tutanak dergisi]

1337
Süreli / Yıl1337
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M. Zabıt ceridesi

1954
Süreli / Yıl1954
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.kavanin mecmuası

1930-1931
Süreli / Yıl1930-1931
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt9
Süreli Sayı [Dergi]

T.B.M.M.nin müzakeratını havi zabıt ceridelerine ait umumi fihrist

1934
Süreli / Yıl1934
Süreli / Sayıfevk.
Süreli / Cilt9